به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی ” سیرجان خبر “ صبح روز گذشته با حضور فرماندار سیرجان زنگ جشن عاطفه ها درمدرسه شاهد سیرجان نواخته شد.
در این مراسم مسئول کمیته امداد سیرجان گفت:ما در سیرجان بالغ بر 1200 نفر دانش آموز بی بضاعت تحت حمایت داریم که امید است با جمع آوری کمک در این جشن بتوانیم گل لبخند را برلب این دانش آموزان نیازمند بنشانیم ضمنا تعداد52 هزار پاکت هم بین مدارس توزیع شده تا وجوه آن را در همان مدارس توزیع کنیم.
فرماندار سیرجان بیان کرد: همه با هم دست در دست هم دهیم و شاهد آبادنی شهر ورفع فقر باشیم تا کودکان دیگر نیز در رفاه وآرامش زندگی کنند.