“سیرجان خبر” سه شب گذشته، نیروهای امنیتی زنی را دستگیر کردند که با ادعای دروغ اسیدپاشی به صورتش سعی داشت از فضای شایعات موجود در اصفهان برای رسیدن به اهداف خود سوء استفاده کند.

بر اساس این گزارش این فرد که اهل یکی از روستاهای استان های همجوار اصفهان است و خود و همچنین خانواده اش سطح اجتماعی و فرهنگی پایینی دارند، در حالی که مدرک تحصیلی وی دیپلم می باشد به صورت غیرقانونی در یکی از خوابگاه های دانشجویی خصوصی اصفهان بدون هیچ گونه معرفی نامه اقامت داشته است. قضیه اینگونه است که این شخص سه روز قبل با باندپیچی کردن صورت خود و با توجه به جو شایعات موجود در شهر اصفهان پیرامون جنایات اسیدپاشی با حضور در خوابگاه اعلام می کند که صورت وی توسط افراد ناشناسی که با خودرو از کنار وی عبور می کرده اند توسط اسید مجروح شده و ۴۸ ساعت در یکی از بیمارستان های اصفهان بستری بوده است.

4

این گزارش می افزاید: این فرد با اطلاع این خبر دروغ به مدیر و اعضای خوابگاه اعلام می کند که جراحت شدید نبوده ولی باید برای انجام پانسمان و اقدامات بعدی به بیمارستان مراجعه کند؛ همچنین از وی خواسته شده تا به هیچ وجه برای اعلام شکایت به مراجع قضایی و امنیتی مراجعه نکرده و برای ادامه ی معالجات از طرف بیمارستان به وی اطلاع داده می شود.

این شخص که سابقه بزهکاری قبلی نیز دارد، طبق اعتراف خودش قصد تظلم خواهی داشته است که با انجام سری اقدامات اطلاعاتی دستگیر شد.

3

این قضیه نشان از سوء استفاده ی شدید جریان های خاص از شایعات در مورد اسیدپاشی در اصفهان است، جریان هایی معاند ضد انقلاب و همچنین جریان های سازمان یافته و متاسفانه بعضی از جریان های داخلی و همچنین تعدادی از اراذل و اوباش؛ لذا از مردم هوشیار اصفهان و همه ی ملت شریف ایران تقاضا می شود به شایعات بی اساس توجه نکنند تا مسئولین قضایی و امنیتی کشور بتوانند با جدیت و سرعت تمام به این پرونده رسیدگی کنند و مجبور نشوند قسمتی از وقت و انرژی خود را صرف کنترل شایعات در این مورد هدر بدهند.