به گزارش “سیرجان خبر”، یک شیرینی پز ایتالیایی برای جشن هالوین کیکی شبیه به مغز درست کرده است وی در این رابطه می گویید: من در ایتالیا بیشا ز ۱۰ سال است که به پخت کیک و شیرینی مشغول هستم و همیشه سعی می کنم در کارهای خود و طراحی های کیک و شرینی تنوع ایجاد کنم و همیشه طرح های جدیدی رو برای فروش آماده کنم که همین امر باعث شده مشتری های بیشتری داشته باشم. من برای جشن هالوون و به روایتی جشن وحشت و به درخواست یکی از مشتری های خودم یکی کیک وحشتناک رو شبه به مغز انسان درست کردم  این کیک که درون آن همان کیک معمولی است و من فقط با استفاده از کرم های رنگ مغز انسان اون رو تزیین کردم و برای وحشتناک شدن بیشتر اون رو با کرم قرمز رنگ تزیین کردم که شما در ادامه مشاهده می کنید

کیک شبیه مغز

کیک شبیه مغزکیک شبیه مغز

کیک شبیه مغز

کیک شبیه مغز