به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی “سیرجان خبر” در روز های گذشته خبری  مبنی بر بازداشت یکی از اعضای شورای شهر سیرجان بر روی خروجی این سایت قرار گرفت و موجب اعتراض برخی از نزدیکان این عضو شورا شد.

روز گذشته یکی از مطبوعات محلی سیرجان در صفحه اصلی خود با تکمیل این خبر از جزئیات این خبر پرده برداشت در این نشریه محلی آمده است که  این عضو بازداشت شده شورای شهر به اتهام رشوه خواری از طریق سکه طلا در در برخی از پیمانکاری های شهرداری بازداشت شده است.

اما رسیدگی به تخلفات گسترده در شهرداری و شورای اسلامی شهر سیرجان همچنان ادامه دارد و احضار برخی از اعضای دیگر شورای شهر دور از انتظار نیست.

رشوه خواری و فساد مالی معضل همه‌ گیری در کشورهاست اما،سرعت عمل برخورد با فساد و هزینه‌های ارتکاب فساد است که نشان می‌دهد کدام جامعه توان مقابله با فساد را دارد، فساد در جوامع غربی از نظر مقیاس کوچک‌تر از کشورهای در حال توسعه است و عموما در مراحل اولیه شناسایی و با شخص برخورد می‌شود زیرا فساد یک فرد سبب آبروریزی خانواده او شده و حتی موقعیت سیاسی و اجتماعی وی را متزلزل می‌کند.

اما در کشور ما و شهرستان سیرجان هنوز برخی از جناح های سیاسی سعی در پنهان کردن این تخلفات دارند که در روز های گذشته تلاش های زیادی برای آزادی متهمان داشته اند اما دستگاه قضایی باید با رسیدگی سریع در این پرونده از این اتهامات پرده یرداشته شود.

این روزها شورای شهر سیرجان با جلسات فشرده خود مرحله گزارش دهی نامزد های منتخب شهرداری سیرجان را طی می کند و روز گذشته محمودآبادی یک از معاونت های شهرداری بندرعباس آخرین نامزد شهرداری برنامه های خود را در صحن شورا تشریح کرد اما در فضایی که اعضای شورای چهارم در معرض اتهام فساد مالی و رشوه خواری هستند شاید انتخاب شهردار به نظر عمل غیر معقولی برسد.

شورای چهارم در گرداب افرادی گرفتار شده است که بدون هیچگونه پیشینه سیاسی و اجتماعی وارد شورای چهارم شدند و برای رهایی از این گرداب هیچ راهی جز اصلاح شدن افراد وجود ندارد.