به گزارش “سیرجان خبر”، سردار آزمون بازیکن تیم ملی ایران فرزند خلیل آزمون مربی اسبق تیم والیبال گل گهر سیرجان است که فعالیت حرفه ای خود را از مدارس و مسابقات آموزشگاهی سیرجان شروع کرده و دارای چندین حکم قهرمانی در مسابقات استانی می باشد .