به گزارش“سیرجان خبر” طی مراسمی که روز پنج شنبه در بیمارستان دکتر غرضی سیرجان و با حضور آقای دکتر فخر، مدیر درمان استان،و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان برگزار شد،دکتر مهدی ابناء( متخصص گوش و حلق و بینی) بعنوان سرپرست جدید بیمارستان دکتر غرضی سیرجان معرفی و از خدمات شش ساله آقای دکتر حاج محمدی تقدیر و قدردانی بعمل آمد.

در این مراسم ابتدا دکتر حاج محمدی طی سخنانی ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان در مراسم به تشریح عملکرد بیمارستان در سالهای گذشته پرداخت و افزود: روند مراجعات به بیمارستان سیر صعودی داشته است و تغییرات انجام شده در بیمارستان هم بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت و درمان بوده است مانند استاندارد ایزو، حاکمیت بالینی و سیستم اعتبار بخشی. دکتر حاج محمدی توجه به ارتقای کیفیت خدمات درمانی را محور فعالیتهای بیمارستان ذکر کرد.

وی افزود: هر چقدر کیفیت خدمات بهبود یابد رضایت بیماران هم بیشتر می شود و دانش و اگاهی کارکنان، ارتباط صحیح با بیماران، تعداد مکفی نیروی انسانی و کار تیمی موفق می تواند باعث پیشرفت این مجموعه شود.

در ادامه این مراسم فرماندار سیرجان ضمن تشکر از مدیر درمان استان و روسای قبلی بیمارستان افزود: سیرجان دارای کارگاههای فنی و تولیدی فراوانی است، همچنین مجتمع معدنی گل گهر که در این شهرستان است و اکثر کارکنان و شاغلین این واحدها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند لذا انتظار داریم سازمان تامین اجتماعی توجه ویژه ای به این شهرستان از نظر ارائه خدمات درمانی داشته باشد و همپای توسعه سیرجان، توسعه خدمات درمانی را هم داشته باشیم.

مکی آبادی، سرپرست جدید بیمارستان را فردی سرشناس، با تجربه و شایسته توصیف کرد و افزود: ما آماده هر گونه همکاری و پشتیبانی از مدیریت جدید بیمارستان هستیم.

در پایان مراسم توسط دکتر فخر، مدیر درمان تامین اجتماعی استان و مکی آبادی، فرماندار سیرجان لوح  تقدیر و هدیه دکتر حاج محمدی و لوح ابلاغ دکتر ابناء به ایشان اعطاء گردید.