به گزارش سیرجان خبر؛ طی حکمی از سوی دکتر مهدی احمدی نژاد رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دکتر سید علی رضوی نسب به عنوان سرپرست دانشکده علوم پزشکی سیرجان منصوب شد.

دکتر رضوی نسب دارای بورد تخصصی جراحی عمومی بوده و پیش از این نیز ریاست شبکه بهداشت شهرستان های سیرجان و شهربابک، معاونت توسعه و مدیریت منابع و قائم مقام ریاست دانشکده علوم پزشکی سیرجان را در کارنامه دارد.
در قسمتی از این حکم آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال، حمایت و پشتیبانی دولت مردمی، فسادستیز و عدالت محور و با استفاده از نیروهای متخصص، متعهد و انقلابی در انجام این رسالت خطیر موفق و مؤید باشید.

پیش از وی نیز دکتر غلامعباس محمدی از ابتدای تأسیس دانشکده علوم پزشکی سیرجان هدایت این مجموعه را بر عهده داشت.