امور خارجهسفير هند در تهران براي ارائه توضيحات درباره ادامه توقيف كشتي ايراني ديانته و برخورد نامناسب با خدمه اين كشتي به وزارت امور خارجه فراخوانده شد.

به گزارش“سیرجان خبر”به نقل از باشگاه خبرنگاران، “دي.پي. سريواستاوا” سفير هند در تهران صبح امروز چهارشنبه به وزارت امور خارجه فرا خوانده شد و با سيد عباس عراقچي معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه كشورمان ديدار كرد.

عراقچي در اين ديدار ضمن تاكيد بر دوستي دو كشور ايران و هند و با توجه به پيگيري هاي گذشته و جديت كشورمان در خصوص كشتي ديانته، جوياي آخرين اقدامات دولت هند در مورد اين كشتي ايراني شد.
معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه در اين ديدار نگراني عميق دولت جمهوري اسلامي ايران را از ادامه توقيف كشتي ديانته و برخورد نامناسب با خدمه كشتي ابراز كرد و خواستار آزادي فوري كشتي و خدمه آن شد.
كشتي ايراني ديانته بيش از يكسال و نيم است كه به دلايل مبهم در بندرموندراي هند توقيف شده و براي قريب به ۹ ماه به خدمه آن اجازه خروج از كشتي داده نشده و همين امر سبب بروز مشكلات روحي و رواني براي آنها شده است.