“سیرجان خبر” تصویری از کودکی سید حسن خمینی نوه بنیانگذار کیبر انقلاب در فضای مجازی منتشر شده که وی در بیمارستان بستری است.

سید حسن خمینی در بیمارستان+عکس