به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی“سیرجان خبر”، نشریه تخصصی «سیرجان آباد» از دوشنبه این هفته بر روی دکه مطبوعات سیرجان قرار گرفت.

نشریه سیرجان آباد که به تازگی در جمع نشریات سیرجان قرار گرفته بصورت تخصصی در زمینه عمران هر دوهفته روز های دوشنبه به چاپ می رسد.

امیر شریفی سردبیرهفته نامه سیرجان آباد به خبر نگار ما گفت: شهر ستان سیرجان نشریات زیادی دارد اما همه آن ها به دنبال یک هدف وآن هم اطلاع رسانی در زمینه اخبار سیرجان است اما تخصصی کردن نشریات در شهری مطبوعاتی مثل سیرجان یک کار بسیار ارزنده ایی است.

شهر ستان سیرجان 12 نشریه دارد که بصورت هفته نامه یا دوهفته نامه چاپ می شوند اما نکته قابل توجه این است که در شهری که مطبوعات ورسانه جایگاه بسیار خوبی پیدا کرده مسئولین چقدر به این حرفه اهمییت داده اند یک چاپخانه مناسب در این شهرستان می تواند بسیاری از مشکلات جامعه مطبوعاتی را بکاهد.

مسئولین تنها به رسانه های کاغذی در سیرجان بها می دهند وبه رسانه های مجازی با چشم بی توجهی نگاه می کنند. آیا انقدر فرهنگ مردم ومسئولین شهر ما بالا نرفته است که درک این موضوع را داشته باشند که امروز پیشرفت و دنیای دیجیتال  در جهان حرف اول را می زند.