به گزارش خبرنگار علمی و فناوری “سیرجان خبر”، شانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی کشور با انتخاب 33 طرح به عنوان طرح‌های برگزیده نهایی کشوری در بخش دانش‌آموزی بکار خود پایان داد.

بیست هزار و 702 طرح از سوی دانش‌آموزان سراسر کشور به این جشنواره ارسال شده بود که در نهایت 99 طرح به مرحله داوری و 33 طرح بعنوان برگزیده دانش آموزی انتخاب شدند.

استان کرمان در این جشنواره با شش طرح رتبه اول این جشنواره را به خود اختصاص داد که چهار طرح از شش طرح مربوط به سیرجان و دو طرح را نیز شهرستانهای کرمان و رفسنجان به خود اختصاص دادند.

دستگاه کاشت بهینه هندوانه ، بند کشی سفال ، ایزوگام آسان ، تبخیر بنزین سرد از جمله طرح های دانش آموزان سیرجانی بودند که در قالب رشته های کشاورزی ، هنر و معماری ، مکانیک و مکاترونیک به این جشنواره ارائه و برگزیده شدند.