به گزارش“سیرجان خبر” دکتر سید جعفر ترابی درباره شایعه اسید پاشی به دو دختر در استان و بستری آنان در بیمارستان شفا کرمان، گفت: شایعات مطرح شده در این خصوص صحت نداشته و کاملا کذب محض و عاری از صحت می‌باشد.

وی افزود: حتی یک مورد اسید پاشی حتی با دلایل و انگیزه‌های شخصی در استان کرمان تاکنون گزارش نشده است.

ترابی ادامه داد: باید دقت کرد که انتشار این قبیل اخبار در سطح کشور که تا حدی هم به نارسایی در اطلاع رسانی بازمی‌گردد که یک هدف روانی از سوی برخی جریانات و محافل را دنبال می‌کند.