صاعقهبارندگیها و جاری شدن سیلاب دوروز پیش در اطراف شهرستان سیرجان  حدود30میلیارد تومان خسارت برجای گذاشت.
به گزارش خبرنگار سرویس حوادث“سیرجان خبر” بارندگی وجاری شدن سیلاب به بخشهای کشاورزی ،دامداری، راههای روستایی وعشایری، قنوات، تاسیسات آب و برق رسانی روستایی بین 5 تا15درصد آسیب رساند.
بر مبنای این خبر: آبگرفتگی و گل ولای ناشی از سیلاب در محور سیرجان- بندرعباس دربخش گلستان پنج میلیارد تومان خسارت وارد کرد و این محور برای چندین ساعت مسدود شد، همچنین یک کشاورز 35  ساله نیز دیروز در بخش گلستان هنگام کار در مزرعه بر اثر برخورد صاعقه جان باخت.
لازم به ذکر است پیش از این نیز یک پیرزن70ساله در اطراف سد تنگوئیه بر اثر صاعقه جان خود را از دست داده بود.