“سیرجان خبر” سردار عبدالرضا آقاخانی با اشاره به دستگیری عاملان حادثه گلپایگان اظهار داشت: بامداد امروز در عملیاتی که صورت گرفت دو نفر فراری حادثه گلپایگان در عملیات ضربتی در یکی از مناطق استان اصفهان شناسایی شدند.

وی افزود: این دو نفر که مسلح بودند ساعت 30 دقیقه بامداد شب گذشته با پلیس درگیر شدند که از این میان یکی از آنها کشته شده و دیگری دستگیر شد.

فرمانده انتظامی اصفهان تصریح کرد: خوشبختانه در این عملیات هیچ آسیبی به مردم یا نیروهای انتظامی نرسید و آنها بدون تلفات دستگیر شدند.

وی خاطرنشان کرد: بعد از حادثه خونین روز شنبه گلپایگان، پیگیری این اتفاق به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و ما  5 روز به صورت ویژه بر روی آن کار کردیم و عوامل را شناسایی کرده و دستگیر کردیم.