بندر بن سلطان رئيس سرويس اطلاعاتي عربستان از عناصر تحت فرمانش خواست براي تدارك ترور طارق الهاشمي معاون فراري رئيس جمهور عراق آماده شوند.
به گزارش «سیرجان خبر» به نقل از باشگاه خبرنگاران؛براساس اطلاعات درز يافته از منابع آگاه اطلاعاتي عربستان “بندر بن سلطان” رئيس سرويس اطلاعاتي اين كشور از كارشناسان تحت فرمان خود خواسته است تدارك ترور “طارق الهاشمي” معاون فراري رئيس عراق را آماده كنند.
براساس پايگاه خبري “العواميه” دستوراتي هم از سوي پادشاه عربستان و وليعهد اين كشور در اين باره صادر شده كه براساس آن “ملك عبدالله بن عبدالعزيز” در اين دستورات اشاره داشته است در صورت فشار سياسي واقتصادي به “طارق الهاشمي” احتمال افشاي بسياري از همكاري هاي عربستان با وي و گروه القاعده وحزب بعث وجود دارد.
براساس اين گزارش “طارق الهاشمي” معاون فراري رئيس جمهوري عراق به عنوان مهره اي سوخته براي عربستان سعودي تبديل شده كه بايد آن را سوزاند و شرايط كنوني هم وقت مناسبي براي اجراي عمليات ترور وي به شمار رفته كه مي توان دولت “نوري مالكي”را به عنوان متهم رديف اول معرفي كرد وبه فتنه فرقه اي وتنش در اين كشور دامن زد.