سیلجسد فردی که به دليل رعد و برق و طغيان سد تنگوييه مفقود شده بود  پس از ساعاتی يافت شد.

به گزارش سرویس حوادث “سیرجان خبر”؛  طی روز گذشته بر اثر رعد و برق و طغيان سد تنگوييه، یک نفر مفقود شده بود كه جسد وي پس از ساعاتی يافت شد.

لازم به ذکر است  بر اثر بارندگي شديد و توفان در شهرستان هاي سیرجان، بم، بافت، جيرفت و ريگان تعداد زيادي از روستاهاي اين شهرستان ها با آبگرفتگي و قطع آب و برق روبرو شدند که متاسفانه منجر به کشته شدن یک نفر در سیرجان (سد تنگوئیه) و جیرفت و مصدوم شدن يكي از عشاير شهرستان بافت شد.
بر مبنای این خبر، خساراتي نيز به باغات و محصولات كشاورزي شهرستان هاي مذكور وارد آمده است.
شایان ذکر است این بارندگی ها در این فصل از سال در 50 سال گذشته بی سابقه بوده است.