به گزارش“سیرجان خبر” در حالیکه رسانه های داخلی عربستان درباره تکرار تلاش ها برای کودتای نظامی در این کشور سکوت کرده اند، برخی منابع از تکرار تلاش هایی برای کودتایی خبر می دهند که به دنبال آن عبدالله بن عبدالعزیز آخرین پادشاه عربستان از خاندان آل سعود است.

بنا بر گزارش ها، شاهزاده «خالد بن سلطان» و «احمد بن عبدالعزیز» وزیر کشور سابق و «محمد بن فهد» بازداشت و شمار دیگری از شاهزاده های مخالف به خارج از این کشور تبعید شده اند.

برخی منابع تأکید کرده اند که درگیری ها بر سر تاج و تخت عربستان سعودی حین مرگ عبدالله بن عبدالعزیز و در سایه درگیری های پنهان شاهزاده ها برای رسیدن به قدرت، روند صعودی خواهد داشت. بویژه اینکه بعد از مرگ شاهزاده سلطان و شاهزاده نایف، دو ولیعهد سابق این کشور رقابت ها بر سر قدرت تشدید شده است.

تحلیلگران بروز ناآرامی های قریب الوقوع در مناطق شرقی عربستان را پیش بینی و هشدار می دهند که گروه القاعده نیز وارد درگیری ها با نظام سعودی خواهند شد. همچنانکه «بندر بن سلطان» رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان تحرکاتی محرمانه ای را برای انتقال قدرت به یکی از برادارنش انجام می دهد.