“سیرجان خبر” همان طور که بیش از این و در گزارش های قبلی نوشتیم بسیاری از عراقی ها برای عبور و مرور در مناطق مختلف این کشور از اتومبیل های ایرانی استفاده می کنند.

بر اساس این گزارش یک از اتومبیل هایی که در این کشور به وفور دیده می شود انواع محصولات شرکت سایپا است؛ اما یکی از این محصولات که در ایران با نام “تیبا” شناخته می شود در عراق “طیبه” نام دارد.