به گزارش خبرنگار سرویس مذهبی “سیرجان خبر” مراسم شام غریبان امام حسین (ع) در سراسر شهر ستان سیرجان در تکایا ، هیئت ها و قبور شهدا برگزار شد و عزاداران در سوگ مصائب اسرای شام اشک ماتم ریختند.

همزمان با شب شام غریبان مردم عزادار شهرستان سیرجان در مرقد مطهر امام زاده علی (ع) ، امام زاده احمد(ع) ، وهیئت های مذهبی شام عزا بر پا کردند ودر غم حضرت زینب (س) شریک شدند ودر رثای خاندان پیامبرعزاداری کردند.

همچنین در برخی از هیئت های مذهبی توسط گروه های مختلف تعزیه خوانی ، تعزیه خرابه شام وعصر عاشورا برگزار شد.

در شب شام غریبان مردم سیرجان در آیین کهنی با روشن کردن شمع بر سر مزار شهدا،در حسینیه ها وسر قبور اموات خود شب تیره وماتم افزای زینب (س) را روشنا بخشیدند.

شام غریبان در سیرجان (14) شام غریبان در سیرجان (16)شام غریبان در سیرجان (13) شام غریبان در سیرجان (12) شام غریبان در سیرجان (11)شام غریبان در سیرجان (10) شام غریبان در سیرجان (8) شام غریبان در سیرجان (7)شام غریبان در سیرجان (9)شام غریبان در سیرجان (5)شام غریبان در سیرجان (1)شام غریبان در سیرجان (2) شام غریبان در سیرجان (6)شام غریبان در سیرجان (4) شام غریبان در سیرجان (3)