به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی “سیرجان خبر” مدیر کتابخانه های عمومی شهرستان سیرجان از عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی شهرستان سیرجان خبر داد.

حافظی مسئول اداره کتابخانه های عمومی سیرجان گفت: هفته کتاب بهترین فرصت برای ترویج فرهنگ کتابخوانی می باشد و فرصت ایجاد ارتباط مردم با کتاب و کتابخانه بشمار می رود.

وی بیان کرد: به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی عضویت رایگان به مدت یک هفته در کتابخانه های عمومی شهرستان سیرجان انجام می شود و همه علاقمندان به کتاب می توانند به  کتابخانه های شهرستان سیرجان مراجعه و ثبت نام نمایند.