علی اکبر صالحیعلی‌اکبر صالحی در حکمی از سوی حسن روحانی به عنوان معاون رییس جمهوری و رییس سازمان انرژی اتمی منصوب شد.

به گزارش“سیرجان خبر”به نقل از فارس،علی‌اکبر صالحی در حکمی از سوی حجت الاسلام حسن روحانی به عنوان معاون رییس جمهوری و رییس سازمان انرژی اتمی منصوب شد.

علی اکبر صالحی از سال 1997 تا 2005 نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی بود. وی بین سال های 2007 تا 2009، معاون دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی را بر عهده داشته و سپس بین سال های 88 تا 89 رییس سازمان انرژی اتمی ایران منصوب شد.