عملیات غافلگیرکننده ارتش سوریه و بهت تروریست‌هابه گزارش“سیرجان خبر” به نقل از العالم،ستون نظامی ارتش سوریه، ظرف چند ساعت، دستاوردهایی را که عناصر مسلح در مدت چندین هفته برای آن تلاش کرده بودند، به باد داد و مناطق و روستاهایی که عناصر مسلح “آزادی” آن ها را اعلام کرده بود، یکی پس از دیگری به آغوش وطن بازگرداند.

نگرانی عناصر مسلح، وقتی دوچندان شد که متوجه شدند این ستون نظامی، در پی یکسره کردن کار جنگ فرودگاه کویرس است تا آن گاه تمام شهر حلب، به عرصه تعیین تکلیف تبدیل شود و به اهرمی برای تغییر معادلات، تغییر ماهیت دهد.

به همین سبب اتاق عملیات عناصر مسلح در شهر السفیره، واقع در نزدیکی کارخانه های دفاع، پیش از رسیدن ستون نظامی به اطراف این شهر، با صدور بیانیه ای این جنگ را مهم ترین و خطرناک ترین جنگ برای حلب توصیف کرد و از حامیان گروه های مسلح در سوریه، درخواست کمک تسلیحاتی از قبیل تانک و مهمات سنگین کرد.