“سیرجان خبر” سومین طرح مبارزه با سارقان و زورگیران در سطح تهران بزرگ به اجرا درآمد که همزمان با اجرای این طرح سراسری،پلیس آگاهی موفق به شناسایی ۱۰۸ سارق و دستگیری آنان شدند.