“سیرجان خبر” سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات ایمنی ـ امنیتی و پلیسی 2014(ایپاس)در محل مصلای تهران درحال برگزاری است.