“سیرجان خبر” همسر رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت سالروز ورود امام خمینی (ره) در فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران حضور یافت.