“سیرجان خبر” در حالی که مردم زیادی در مقابل فرودگاه دشت‌ناز میاندورود آماده استقبال از رئیس جمهور بودند، حسن روحانی با خروج از درب پشتی فرودگاه به سمت ورزشگاه متقی ساری رهسپار شد.