“سیرجان خبر” حسین میرزابیگی، بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب کرمان صبح امروز 29 شهریورماه در بازسازی صحنه قتل پاساژ ولیعصر گفت: متاسفانه چهار روز پیش شاهد وقوع قتلی در پاساژ ولیعصر کرمان بودیم که مجرمین با همت دستگاه قضایی و تلاش بی وقفه پلیس آگاهی دستگیر شد.