“سیرجان خبر” محمدرضا باهنر با حضور در پیاده روی زائرین حسینی، صبح امروز وارد شهر کربلا شد.