“سیرجان خبر” غرفه هفته نامه طنز و کاریکاتور «بزنگاه» در بیستمین نمایشگاه مطبوعات که در مصلی امام خمینی(ره) تهران درحال برگزاری ست.