“سیرجان خبر” یکی از روحانیون پس از معمم شدن، در حاشیه آئین عمامه‌گذاری طلاب حوزه علمیه حضرت ابوطالب(ع) بوسه بر دست مادر زد.
عکس/ بوسه روحانی بر دست مادر

عکس/ بوسه روحانی بر دست مادر