“سیرجان خبر” خودروی نیم پهلوی با امکاناتی نظیر حمام، آشپزخانه، توالت، اتاق خواب و…؛ روزگاری برای تفریحات خانواده پهلوی استفاده می‌شده است. این خودروی سلطنتی اکنون در اختیار سازمان امداد و نجات قرار گرفته و کاربری مرکز فرماندهی ارتباطات جاده‌ای را دارد.