“سیرجان خبر” برخی از تماشاگران دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و آمریکا با ظاهری متفاوت و با ماسک هایی با چهره بازیکنان تیم ملی والیبال در سالن مسابقه حضور دارند.
عکس/ تماشاگران بازیکن‌نما
عکس/ تماشاگران بازیکن‌نما