“سیرجان خبر” نزدیک به 300 مرد از 9 کشور متفاوت جهان در این مسابقه که در سه بخش «سبیل»، «ریش کامل» و «ریش‌های قسمتی» برگزار می‌شد شرکت کردند. اما هر مردی به صرف داشتن ریش نتوانست در این مسابقه موفقیت کسب کند. «فیل اولسن» برگزار کننده این مسابقه، به روزنامه اورگان گفت که چیزی که داوران بیش از همه دنبال آن بودند «ریش و سبیلی است که با شخصیت، ظاهر و رفتار آن شخص تناسب داشته باشد.»
جایزه «بهترین ریش جهان» به «مدیسون رالی» یکی از ساکنان پورتلند تعلق گرفت که ریش بلند و پشمالویی را به نمایش گذاشت.
در مراسم سالانه «موابر» که در ماه نوابر برگزار می‌شود، مردان ریش و سبیل‌های خود را بلند می‌کنند. از زمان اجرای این پروژه تا به حال 346 میلیون پوند جمع آوری شده و 800 پروژه در رابطه با سلامتی مردان در 21 کشور دنیا به اجرا درآمده است.