“سیرجان خبر” این تصویر یک تروریست داعشی را نشان می دهد که در کنار مبل محل استراحتش، خمپاره اندازی مستقر کرده و به سمت مردم و نیروهای ارتش سوریه موشک شلیک می کند.
عکس/ جنگ و استراحت به سبک داعش