شعر زیر در پایین این عکس توشته شده است :

کردند ز عرش چهارده شاخه نبات
تقدیم امام عسکری در عتبات
آغاز ولایت امام مهدیست
بفرست نثار روی ماهش صلوات

عکس/ حنا بندون حاج منصور ارضی