“سیرجان خبر” ماموران امنیتی عراق، پنج تروریست تکفیری ها را که قصد حمله به زائران کربلا را داشتند، شناسایی و دستگیر کردند. یکی از این تروریست ها، با لباس زنانه عربی، قصد عملیات تروریستی داشت.

  دستگیری تروریست در اربعین

دستگیری تروریست در اربعین

دستگیری تروریست در اربعین

دستگیری تروریست در اربعین