“سیرجان خبر” وابستگان نظامی کشورهای دوست با امیر سرتیپ احمد رضا پوردستان ، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت 29 فروردین ماه روز ارتش و روز نیروی زمینی ، دیدار و گفت و گو کردند.