“سیرجان خبر” سعید جلیلی به مناسبت روز پدر عکسی از پدرش را در اینستاگرام قرار داد.
عکس/ سعید جلیلی در کنار پدرش