“سیرجان خبر” در حاشیه دیدار تیم‌های فوتبال رسانه ورزش و دانشگاه شهید بهشتی
عکس/ سلفی زورکی با فردوسی‌پور