“سیرجان خبر” تصويري از يک زوج در زمان قاجار
عکس/ عروس و داماد قجری