نمایی که پیش رو دارید، در ماه های ابتدایی دهه‌ی 1370 شمسی، در «حسینیه‌ امام خمینی» به ثبت رسیده است. سردارانِ «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، در انتظار ورود «فرمانده‌ کل قوا» به حسینیه هستند.
در این تصویر تاریخی، به ترتیب از سمت راست، این اشخاص دیده می شوند (ردیف جلو):
1- مرتضی قربانی
2- غلام‌علی رشید
3- محسن رفیق‌دوست
4- سید یحیی (رحیم) صفوی
5- سبزوار (محسن) رضایی میرقائد

در ردیف های عقب هم این اشخاص شناخته می شوند:
حسن دانایی‌فر (سفیر کنونی جمهوری اسلامی ایران در عراق)
شهید نورعلی شوشتری
مرحوم حاج کریم خرازی (پدر شهید حسین خرازی با کلاه پشمی بر سر)
احمد غلام‌پور
محمدعلی(عزیز) جعفری (فرمانده کنونی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)

این تصویر، در آخرین ماه های پیش از اعطای درجه به کادرِ سپاه پاسداران برداشته شده است و روی شانه های سرداران، نشان های نمادینی دیده می شوند که مدتی کوتاه پس از پایان جنگ، به همراه لباس های تشریفات استفاده می شد.

عکس / ژنرال ها در روزهای بی درجه