“سیرجان خبر” تصاویری از حال و هوای ایام امتحانات در جبهه های هشت سال دفاع مقدس را می بینید.