“سیرجان خبر” مردم و صاحبان مغازه ها در نخستین روزهای ماه مبارک رمضان در بخش قدیم شهر قدس شریف، معابر و کوچه پس کوچه ها و بازار را تزیین کرده اند و حلول ماه برکت و روزه داری را جشن گرفته اند.