“سیرجان خبر” اولین گزارشگر والیبال کشورمان هنوز هم در جمع ماست ولی دیگر ارتباطی با ورزش ندارد. محمدعلی اینانلو متولد دوم فروردین 1326 در دهه 50 و در رادیو کار گزارشگری والیبال را آغاز کرد. او بعدها مسیری متفاوت در پیش گرفت و به طبیعت گردی روی آورد. اما گزارش های او را در بازی های آسیایی تهران( 1974) برای همیشه نام وی را در والیبال ماندگار کرد. تصویر مربوط به شهریور 1353 است و گزارش والیبال توسط اینانلو.

قدیمی ترین گزارشگر والیبال ایران کیست؟/عکس