“سیرجان خبر” یک روز پس از اعلام تخریب معبد “بعل” از سوی داعش و انتشار تصاویر آن، تصویر ماهواره ای منطقه مورد نظر نشان می دهد داعش در چه سطحی آن را تخریب کرده است.
تصویر ماهواره ای از جنایت داعش

سازمان علمی فرهنگی ملل متحد (یونسکو) این اقدام داعش را جنایت جنگی دانسته است. داعش روز شنبه با کار گذاشتن مواد منفجره معبد تاریخی دو هزار ساله بعل را منفجر کرد. این چندمین اقدام داعش از این دست در تخریب آثار باستانی متعلق به دوران پیش از اسلام در عراق و سوریه است.

همزمان گروه تروریستی داعش (دوشنبه) تصاویر آتش زدن زنده زنده ۴ شیعه عراقی را در استان الانبار در شبکه های وابسته به خود منتشر کرده است. این ۴ تن که هویت آنها معلوم نیست به اتهام جاسوسی از پا آویزان شده و زیر سرشان آتش روشن شده است و زنده زنده در آتش سوزانده شدند.

یکی از تکنیک های داعش ایجاد جو رعب و هراس و استفاده از تبلیغات اینترنتی در جهت انتشار اقدامات جنایت کارانه این گروه است.