“سیرجان خبر” پرسپولیسی ها در دو دربی گذشته که مقابل استقلال به برتری رسیده اند دو وجه مشترک داشتند. اول اینکه آنها 10 نفره به این مهم دست یافتند و بعد اینکه گل های برتری خود را در فاصله زمانی 10 دقیقه به ثبت رساندند.
این اتفاق باعث شده تا بازیکنان پرسپولیس دیروز در زمان تمرین با روحیه و شاداب خود مقابل دوربین عکاس نماد 10 را برای کری با حریف سنتی شان به نمایش بگذارند.