“سیرجان خبر” رییس جمهوری پیش از ظهر روز شنبه همزمان با عاشورای حسینی، در بیمارستان شهید فیاض بخش در منطقه 18 تهران حضور یافت و از بیماران بستری در این بیمارستان عیادت کرد.رییس جمهوری در جمع عزاداران بیمارستان شهید فیاض بخش نماز ظهر عاشورا را اقامه کرد.

عکس/ نماز ظهر عاشورای حسن روحانی