“سیرجان خبر” جشنواره موتورهای برقی از 13 تا 17 آذر در مرکز دایمی همایش های شهرداری تهران در بوستان گفت و گو از ساعت 14 الی 21 برپاست.