“سیرجان خبر” نهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو