“سیرجان خبر” گرد و غبار غلیظ که از صبح شنبه شروع شده، هوای استان در مناطق شرقی، شمالی و مرکز استان و تنگه هرمز را مه آلود کرده است.